A A A

Templomunk

 

Története:
1990-92-ben a Szeretet Misszionáriusai (Teréz anya leányai) rendházat és templomot építenek az Õrkõ negyedben.
1991-ben Márkus Andrást azzal nevezték ki a II. plébániára, hogy gondozza a nõvéreket és templomukat, valamint az Őrkő negyedi cigányokat. A templomot 1992. VIII. 15-én szentelte fel Bálint Lajos érsek úr.
1993-tól kezdték el egy lelkipásztori központ megszervezését a cigányok részére. Iskolát építettek, valamint lakásról gondoskodtak a lelkipásztor részére, aki az 1996-ban jóváhagyott IV. plébánia plébánosa lett Márkus András személyében.
Jellemzõ, hogy az általános születéscsökkenés ellenére itt évi 60 születéssel, ill. kereszteléssel szemben csak 10-15 az elhalálozások száma, míg máshol a keresztelések alig érik el – ha egyáltalán elérik – a halálozások számát.